De inhoud van My-doc wordt gecreëerd door collega’s werkzaam in het vakgebied ouderengeneeskunde. Alles wordt met uiterste zorgvuldigheid samengesteld en voorafgaand aan plaatsing gecontroleerd door My-doc, waarbij gestreefd wordt naar actuele en volledige informatie. Hierbij zal het auteursrecht van externen in acht genomen worden. Het is echter mogelijk dat er onverhoopt onvolkomenheden ontstaan.
Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden of verstrekt aan derden.
My-doc kan niet in staan voor de juistheid of volledigheid van de inhoud van de website. Aan de inhoud van de site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. My-doc draagt geen enkele aansprakelijkheid die kan samenhangen met het gebruik van of voortvloeiend uit de inhoud van de website.